KNIHAŘSKÉ PRÁCE

Sesbírané příběhy od vnuka a svázané do knížky. Grafický návrh obálky knihy + výtisky a vazba.

Poznámkové sešity jako dárek.             Grafický návrh + tisk + vazba