KNIHAŘSKÉ PRÁCE

► Vazba Diplomových, Absolventských i Bakalářských prací

► Opravy poškozených knih

► Výroba archivních krabic

► Kroniky - šité, šroubované

► Jídelní a nápojové lístky


Veškeré knihařské vazby provádíme ručně, Diplomové a ostatní práce jsou šité a zlacené horkou

ražbou z mosazných písmen, jde o kvalitní a léty prověřenou tehnologii starých mistrů v oboru.